Podział na grupy w roku 2018/19

Grupy A1 i A2

Dzieci, które w roku 2018 kończą co najmniej 5 lat
religia i język polski –  Anna van Vloten, Dorota Dąbek – Widacha

Grupy B1 i B2

Dzieci, które w roku 2018 kończą co najmniej 6 lat
religia – Wanda Nalepska
język polski – Renata Boutros

Grupy C1 i C2

Dzieci, które w roku 2018 kończą co najmniej 7 lat
religia – Barbara Louwerse
język polski – Emilia Bielawska

Grupy D1, D2, D3 i D4

Dzieci, które w roku 2018 kończą co najmniej 8 lat
bezpośrednie przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św. w maju 2018
religia – Ewa Dudek, Anna van Eekeres – Śliwa
język polski – Ewa Mydlarz, Joanna Turowska

Grupy E1 i E2

I rok po I Komunii świętej
religia – Hanna Engelmoer
język polski – Barbara Głowacka / Anna Pejś

Grupa F

II rok po I Komunii świętej
religia – Lucyna Gaier
język polski – Małgorzata Gadaszewska

Grupa G

III rok po I Komunii świętej
religia – Lucyna Gaier
język polski – Małgorzata Gadaszewska

Grupa H

IV-V rok po I Komunii świętej,

religia – ks. Andrzej Szczepaniak
język polski – Barbara Głowacka