Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła II edycję Konkursu Recytatorskiego „Słowem – Polska” przeznaczonego dla uczniów szkół polonijnych.
Konkurs trwa od stycznia do czerwca 2022 r. i składa się z czterech etapów: szkolnego, krajowego, kontynentalnego i finałowego.
Uczestnicy występują w trzech grupach wiekowych: 7- 9 lat, 10 – 13 lat i 14 – 19 lat.
Zadaniem konkursowym jest recytacja wybranego utworu jednego z czworga wybitnych polskich autorów: Adama Asnyka, Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej i Bolesława Leśmiana. Prezentację wiersza należy przygotować w formie nagrania wideo.

Aby wziąć udział w konkursie na etapie szkolnym należy:
1. Wybrać utwór jednego z czterech wymienionych autorów.
2. Nauczyć się go na pamięć i pięknie wyrecytować.
3. Nagrać występ w formie wideo (do 2 minut) i przesłać nauczycielkom języka polskiego do piątku 14 stycznia 2022 r.

Uwaga! Nagranie musi zawierać wyłącznie recytację (bez oprawy muzycznej i graficznej).
Organizator zastrzega, że „nagrania dłuższe niż 2 minuty oraz nagrania zawierające błędy techniczne (m.in. brak dźwięku, brak obrazu, przekroczenie długości 2 minut) nie będą podlegać ocenie”.

Komisja punktuje: dobór utworu do wieku dziecka, wyraźną wymowę, intonację, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.
Mile widziane elementy towarzyszące recytacji: mimika, gesty, rekwizyty, strój.

Zwycięzcy etapu szkolnego (dwie osoby z każdej kategorii wiekowej) zostaną zgłoszeni do  etapu krajowego.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom od Małżonki Prezydenta RP, natomiast laureaci etapu finałowego zostaną uhonorowani  statuetką od Małżonki Prezydenta RP oraz nagrodami rzeczowymi.

Zachęcamy naszych uczniów do udziału w konkursie „Słowem – Polska” i liczymy na piękne recytacje.

https://youtu.be/WagoUuiLoQY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *