20 kwietnia 2024 r. w siedzibie naszej polskiej szkoły w Amsterdamie odbyła się wystawa „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
Nasi uczniowie obejrzeli ją pod kierunkiem nauczycieli.

Kopernik był człowiekiem wielu talentów i zawodów: lekarzem, duchownym, prawnikiem, ekonomistą, kartografem i żołnierzem.
W dziele „O obrotach sfer niebieskich” odkrył, że to Ziemia i planety krążą wokół Słońca, a nie na odwrót.
Ta przełomowa teza zapoczątkowała nową erę w dziedzinie astronomii.

Piękne zdjęcia, ryciny i grafiki od razu przykuły uwagę i zainteresowanie odbiorców z różnych grup wiekowych.
Prezentowane materiały w przystępny sposób zilustrowały postać wybitnego astronoma z przełomu XV i XVI w., jego edukację, dokonania i odkrycia; ponadto ukazały piękno samego Torunia oraz ciekawostki z zakresu współczesnej astronomii.

Tego typu inicjatywy są szczególnie cenne dla naszej polonijnej wspólnoty, gdyż żyjąc poza granicami Polski, na co dzień nie mamy okazji do uczestniczenia w tego typu projektach.
Tym bardziej nasze dzieci i młodzież potrzebują informacji o Polsce i światłych Polakach.

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu składamy najserdeczniejsze podziękowania za udostępnienie nam wartościowych materiałów, łączących wiedzę merytoryczną z artyzmem.
Umożliwiły one naszym uczniom zapoznanie się z dziedzictwem naszego wielkiego rodaka, a ponadto dały impuls do zainteresowania się astronomią i kosmologią.
Życzymy sobie, by Mikołaj Kopernik inspirował nas wszystkich do nieustawania w zdobywaniu wiedzy, do wytrwałości i odwagi w osiąganiu zamierzonych celów, nawet tych najbardziej odległych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *